Kontaktoplysninger for undervisere, lærere, vejledere etc.

Har du som fx underviser, lærer eller vejleder spørgsmål vedrørende Den Hvide Verden, så er du velkommen til at kontakte en af os:

Strategi, kommunikation og personale

Hanne Lisby

Uddannelseskonsulent